เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้เปิดโครงการผลิตบทวิทยุเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมสู่สันติสุข
Written by AmanNews
Tuesday, 24 November 2009 21:15
กองบรรณาธิการศูนย์ข่าวอามาน


           

            วันนี้ (24 พ.ย. 52) เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดตัวโครงการผลิตรายการวิทยุเรื่อง "สิทธิและกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้" ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและการดำรงชีวิตในพื้นที่ซึ่งถูกใช้กฎหมายพิเศษควบคุม พร้อมแนะนำบทรายการวิทยุซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย

            โดยในงานเปิดตัวโครงการ ผู้จัดได้นำเสนอบทวิทยุเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและกฎหมาย เพื่อให้เครือข่ายวิทยุชุมชนนำใช้ถ่ายทอดออกอากาศในพื้นที่ของตนเอง โดยนางยะห์ อาลี ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการนี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่นักจัดรายการวิทยุชุมชนต่างให้ความร่วมมือ โดยบอกที่มาของโครงการว่า ทางมูลนิธิเอเชีย สอบถามว่า ตนเองสนใจทำโครงการเกี่ยวกับการเขียนบทวิทยุหรือไม่ ครั้งแรกก็ได้ปรึกษากับสมาชิกในองค์กร และขอคำแนะนำจากนักวิชาการใน มอ.ปัตตานี โดยได้รับคำแนะนำว่าหากจะทำต้องจัดให้มีการอบรมและสร้างกระบวนการเรียนก่อน ดังนั้นกว่าจะมาเป็นบทวิทยุ ได้ผ่านกระบวนการอบรมและเรียนรู้ถึงสามครั้งด้วยกัน โดยการเชิญผู้รู้จากนักวิชาการ นักกฎหมายและนักการศาสนาเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ หลังจากนั้นก็ตั้งกองบรรณาธิการเพื่อเขียนบทวิทยุครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องสิทธิของความเป็นมนุษย์ สิทธิของผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับกฎอัยการศึก หรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องก่อนจะนำไปออกอากาศต้องผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อน

            การผลิตบทวิทยุในครั้งนี้ได้มีเครือข่ายวิทยุต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทั้งนักวิชาการศาสนา นักกฎหมาย กลุ่มสตรี และเยาวชน นายพัฒนพงษ์ วุติรัฐ นักจัดรายการเพื่อเยาวชนเปิดเผยว่า ดีใจที่ทางเครือข่ายวิทยุให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเยาวชน

            "ผมอยากให้วัยรุนได้เข้าใจกฎหมายใกล้ตัว หลังจากที่ได้เข้าอบรมหลายๆครั้ง ทำให้ได้เข้าเรื่องกฎหมายมากขึ้น และเข้าใจการเขียนบทวิทยุดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราเพียงแต่จัดในประเด็นที่เราสนใจเท่านั้นเราไม่สนใจการเขียนบทวิทยุ แต่วันนี้ผมเข้าใจ บทที่เขียนก็ตรงกับวัย เช่น เกี่ยวกับเด็กแว้น ทำให้เราได้รู้จักปัญหาของเด็กแว้นมากขึ้นด้วยครับ" นายพัฒนพงษ์กล่าว

            ก่อนที่บทวิทยุจะถูกนำไปใช ้หรือเผยแพร่ ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ จากคณะกองบรรณาธิการ เพื่อบทที่จะออกไปนั้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด

            นายจำนงค์ อินทแก้ว บทวิทยุที่ได้ในครั้งนี้ ได้จากคนในพื้นที่จริงๆ มาจากหัวใจ ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามแต่ ทุกกระบวนการที่ได้ทำนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและเรื่องสิทธิต่างๆ เพื่อสู่กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ได้

            ด้านอาจารย์อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีอีกหนึ่งในกองบรรณาธิการกล่าวว่าหลังจากที่ได้อ่านบทรู้สึกน่าชื่นชมมากๆ ในฐานะนักวิชาการเราก็ยังทำไม่ดี เพราะบทที่เขียนสามารถรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของรายการ ตรงนี้มีพลังมาก เป็นการให้ความรู้ที่ประโยชน์อย่างยิง โดดเด่น เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมมากขึ้น กระบวนการที่ทำทุกท่านเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญเขียนด้วยใจ เป็นนวรรตกรรมเป็นคัมภีร์อย่างหนึ่ง

            ด้านนักกฎหมาย นายสุทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการศูนย์ทนายความมุสลิม ได้สะท้อนถึงบทวิทยุนี้ว่า เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆ ที่สามารถย่อตัวบทกฎหมายให้เข้าใจง่ายขึ้น รู้สึกภูมิใจที่เห็นกระบวนการทำงาน ดังนั้นบทวิทยุน่าจะมีคุณค่ามากสำหรับการสร้างสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

            คุณยุพา ภูษาหัส ตัวแทนจากมูลนิธิเอเชียกล่าวว่า มูลนิธิฯ ต้องการสนับสนุนภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง จะทำอย่างไรที่จะสื่อสารให้คนได้เข้าใจในเนื้อหาของบทวิทยุ เพราะวิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่คนในชุมชนจัดขึ้นด้วยใจอาสา หัวใจสำคัญคือเพื่อประโยชน์ของทุกคน ถึงอันตรายก็จะทำ กระบวนการที่ได้มาเป็นกระบวนการเรียนรู้รวมกัน และเป็นเรื่องที่มีความหมายมาก

ที่มา.-กองบรรณาธิการศูนย์ข่าวอามาน

 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี